قرارگاه مجازی ربع سوم

قرارگاه مجازی ربع سوم

برنامه جامع تربیتی فرهنگی ورزشی ربع سوم

در قالب کار تشکیلاتی

گروه های ۸ نفره


ورزلاین و محفل و همه چی تا آخر اسفند ماهو باید تو این دوره جذاب پیدا کنی...


پایان دوره جمعه ۲۹ اسفند

اعلام نتایج شنبه ۳۰ اسفند ماه