"هندسه تربیت دینی"
دستیابی به منظومه تربیتی نائب الامام (علیه السلام)، ضرورتی است که برای هر نوع کنش تربیتی حجت است و بدون حرکت برای دستیابی به این حجت و تلاش برای فهم عمیق¬تر آن و عمل بدان، تربیت انسان و جامعة طراز تمدن اسلامی میسر نخواهد بود.
این دورة مطالعاتی، گامی است به سوی آن هدفِ والا.